Mooi artikel in Brabants Dagblad over een nieuw concept van ANDC: de Container Coat. Samen met een bureau van gedragspschychologen hebben wij dit concept bedacht en de komende tijd gaan we dit verder door ontwikkelen met meerdere varianten. ANDC helpt graag mee om beleving in wijken te verbeteren om zodoende het juiste doelgedrag te stimuleren. Gras en bloemen worden doorgaans automatisch geassocieerd met schoon, dus verwachten we hiermee (on)bewust bewoners ook richting het gewenste gedrag te sturen. En positieve bijkomstigheid is dat het er ook nog gewoon erg fleurig en vrolijk uit ziet!

Klik hier!
https://www.bd.nl/oss/column-het-fleurt-meteen-de-buurt-op~a09e7251/