Mooi artikel in Haarlems Dagblad over onze interventie in gemeente Velsen. Met een bureau van gedragspschychologen hebben wij gekeken naar manieren om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart te verhogen. Hier kwam uit dat het het zeer kansrijk is om gebruik te maken van prikkelende stellingen, heldere pictogrammen en een duidelijke call to action.
Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de inzet van traditionele communicatiemiddelen nauwelijks effect op de opkomstverhoging heeft. Onze milieuvriendelijke gronduitingen vallen daarentegen wel heel erg op en zijn daardoor ook veel effectiever. Komende weken gaan we in nog veel meer gemeenten soortgelijke acties uitvoeren om ook daar een positieve stimulans te geven aan de opkomst bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Klik hier!
https://www.haarlemsdagblad.nl/ijmond/velsense-verkiezingen-op-de-stoep