Verkeersveiligheid

11

Over dit thema

Er zijn veel verkeerssituaties die extra aandacht behoeven. Verduidelijking van toegestane snelheden of speelplekken zijn daar voorbeelden van. Creatieve en duidelijke boodschappen kunnen dit versterken. Tijdelijk of permanent. Maar ook algemene veiligheidscampagnes. Denk bijvoorbeeld aan scholen. Daar waar een 'boodschap' veel aandacht genereert en gezien wordt op het moment dat deze relevant is.